Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

svvun

Zoek »
VUT Fonds

SVVUUN bestaat niet meer sinds 1 januari 2015

SVVUUN voerde in het verleden een VUT regeling uit. Die regeling is beëindigd in 1996. Daarna is SVVUUN een FUT-regeling gaan uitvoeren. Het collectieve deel van die regeling is in 2006 geëindigd. SVUUN bestaat daarom niet meer sinds 1 januari 2015.

Met uitschrijven uit de registers van de Kamer van Koophandel is de liquidatie van Stichting Vrijwillige Vervroegde Uittreding Unisys Nederland i.l. (SVVUUN i.l.) definitief afgerond. Aan alle belanghebbenden die zich bij de SVVUUN i.l. hebben gemeld, is ieders aandeel in het overschot uitbetaald. Er bleef daarna nog geld over, geld dat toekomt aan belanghebbenden die zich nog niet bij SVVUUN i.l. hebben gemeld. Het gaat om belanghebbenden van wie SVVUUN i.l. geen adres heeft of die niet hebben gereageerd op de verstuurde correspondentie.

Voor het beheer van dat geld in een nieuwe stichting, Stichting Escrow SVVUUN, opgericht. Het dagelijkse beheer Stichting Escrow SVVUUN ligt bij Orangefield. De stichting blijft bestaan tot 1 januari 2020. Als er na die datum nog niet opgevraagde bedragen resteren, schenkt Stichting Escrow SVVUUN, dat bedrag aan twee door de vereffenaars aangewezen ‘goede doelen’.

U kunt tot 1 januari 2020 uw aandeel opvragen

Belanghebbenden aan wie nog niets is uitgekeerd, hebben tot 1 januari 2020 de tijd om alsnog hun aandeel in het liquidatie-overschot van SVVUUN i.l. op te vragen. U kunt uw verzoek richten tot:

Stichting Escrow SVVUUN
p/a Vistra Nederland
Atrium-gebouw, 8e etage
Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam

Het algemene telefoonnummer van Vistra Nederland luidt: +31 (88) 560 9950