Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Uit dienst

Op het moment dat u uit dienst gaat bij Unisys, stopt de pensioenopbouw bij SPUN. Dat geldt zowel voor uw ouderdomspensioen en uw kapitaalopbouw als voor uw partnerpensioen. Ook stoppen op dat moment alle aanvullende verzekeringen, zoals het arbeidsongeschiktheidspensioen. Een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen loopt uiteraard gewoon door.

U kunt bij vertrek twee dingen doen met uw bij SPUN opgebouwde pensioen: meenemen naar uw volgende werkgever of laten staan. 

Pensioen meenemen

Heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling? Dan kunt u ervoor kiezen het pensioen dat u bij SPUN hebt opgebouwd, mee te nemen naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht neemt u het totale pensioen mee. Dus één bedrag waarin het opgebouwde ouderdomspensioen, het partnerpensioen en - indien van toepassing - het opgebouwde pensioenkapitaal zijn opgenomen.

Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op! Waardeoverdracht is alleen mogelijk als u weer deelnemer wordt aan een pensioenregeling. Uw opgebouwde pensioen kan dus niet zomaar aan u worden uitgekeerd!

Pensioen laten staan

Als u ervoor kiest om het opgebouwde pensioen te laten staan, wordt u voor SPUN een gewezen deelnemer, ook wel 'slaper' genoemd. U ontvangt dan vanaf de pensioendatum een pensioenuitkering van SPUN. Uw pensioenbeleggingen blijven dan bij NN Investment Partners staan. U kunt niet meer storten op uw beleggingsrekening. U kunt wel uw beleggingen zelf blijven beheren tegen de daarvoor gebruikelijke kosten. Op uw 65ste koopt u uiteindelijk pensioen in.

Partnerpensioen

Combi Pensioen: gaat u uit dienst bij Unisys, dan stopt de opbouw van het partnerpensioen. Overlijdt u daarna en heeft u uw pensioen bij SPUN laten staan, dan ontvangt uw partner:

  1. Het opgebouwde partnerpensioen uit de Combi Pensioenregeling
  2. Het opgebouwde partnerpensioen uit de 'oude' pensioenregeling
  3. Een partnerpensioen dat hij of zij inkoopt van uw pensioenkapitaal (alleen als u kapitaal hebt opgebouwd, uitkering door verzekeraar)

Pensioenkapitaalplan: gaat u uit dienst bij Unisys, dan eindigt de verzekering van het partnerpensioen. Overlijdt u daarna, dan koopt uw partner met het opgebouwde pensioenkapitaal een partnerpensioen in bij een verzekeraar.

'Oude' Unisys Pensioenregeling: bent u uit dienst gegaan vanuit de 'oude' regeling, dan is de opbouw van partnerpensioen gestopt. Overlijdt u daarna en heeft u uw pensioen bij SPUN laten staan, dan ontvangt uw partner:

  1. Het opgebouwde partnerpensioen uit de 'oude' pensioenregeling
  2. Een partnerpensioen dat hij of zij inkoopt van uw pensioenkapitaal (alleen als u kapitaal hebt opgebouwd, uitkering door verzekeraar)

Voor wezenpensioen: zie Overlijden.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

De prijzen stijgen (bijna) elk jaar. Toeslagen (indexatie) kunnen ervoor zorgen dat uw pensioen straks evenveel waard is als nu. Lees meer in het portal 'Uit dienst'.


Hebt u nog vragen over uit dienst gaan en uw pensioen, neem dan contact op met SPUN op 020-526 7201

Informeer of waardeoverdracht voordelig is.