Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Scheiden

Scheiden kan grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Zowel voor het ouderdoms- als het partnerpensioen. Sta daarom tijdig stil bij de gevolgen en laat u goed informeren. U kunt ons ook al bellen als u een scheiding serieus overweegt.

Melden aan SPUN

Als uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden, moet u dit direct aan SPUN doorgeven.

Verdeling pensioen

Na de scheiding heeft uw ex een wettelijk recht op:

  • de helft van het totale ouderdomspensioen en/of pensioenkapitaal dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd.
  • het gehele tot dat moment opgebouwde partnerpensioen, dus ook wat was opgebouwd vóór het huwelijk. Dit heet 'bijzonder nabestaandenpensioen'. 

De hierboven genoemde verdeling geldt niet als u daar in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken over hebt gemaakt. U kunt ook bij de scheiding samen nog andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen; die afspraken worden dan vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Bij een geregistreerd partnerschap, geldt hetzelfde als bij een huwelijk. Woont u samen, dan bestaat geen wettelijk recht op pensioenverdeling nadat de samenwoning is beëindigd.

De verdeling van uw pensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het wezenpensioen.

Als beide partners deelnemen aan een pensioenregeling, moeten ook beide pensioenen worden verdeeld.

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld?

Het ouderdomspensioen kan op twee manieren worden verdeeld tussen u en uw ex: verevening of conversie.

Bij een verevening (standaard) blijft het ouderdomspensioen en/of pensioenkapitaal gewoon op uw naam staan. Vanaf uw pensioendatum ontvangt uw ex vervolgens een deel van uw pensioenuitkering. Dat deel wordt rechtstreeks door SPUN of de verzekeringsmaatschappij aan uw ex uitgekeerd. Het pensioen voor uw ex gaat in - ongeacht zijn of haar  leeftijd - tegelijk met uw pensioen. Overlijdt uw ex, dan is het gehele pensioen weer van uzelf.

Kiezen u en uw ex voor conversie, dan wordt een deel van uw ouderdomspensioen en/of pensioenkapitaal op naam van uw ex-partner gezet. Hij of zij krijgt dan een eigen pensioenrecht, dat helemaal los staat van uw pensioen. Bij conversie wordt ook het opgebouwde partnerpensioen naar dit eigen pensioenrecht omgezet. Voor een conversie hebt u de toestemming van SPUN nodig.

Scheiding melden aan SPUN

U moet een verdeling van het pensioen binnen twee jaar na uw scheiding aan SPUN melden. U gebruikt hiervoor een formulier dat u kunt downloaden via www.rijksoverheid.nl. U moet daarbij ook een afschrift van het scheidingsconvenant toe sturen.

Ook het verzoek tot conversie moet binnen twee jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds zijn ingediend. U moet daarbij eveneens een kopie van het scheidingsconvenant toesturen.

Betaling pensioen aan ex-partner

SPUN betaalt het bijzonder nabestaandenpensioen aan uw ex na uw overlijden.

SPUN kan aan uw ex ook het deel betalen van het ouderdomspensioen waarop uw ex recht heeft. SPUN doet dat alleen als u het formulier voor verevening of conversie binnen twee jaar na de scheiding hebt ingestuurd.

Heeft SPUN het formulier voor verevening of conversie van het pensioen niet binnen twee jaar van u gekregen? Dan betaalt SPUN niet rechtstreeks aan uw ex uit. Maar uw ex houdt het wettelijk recht op zijn/haar deel.  U moet dat dan zelf aan uw ex betalen. 


Vragen over scheiden en uw pensioen? Neem contact op met SPUN op 020-526 7201.

Laat u informeren over de gevolgen van een scheiding voor uw pensioen.

Moet SPUN ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex gaan uitkeren? Meld de verdeling dan binnen 2 jaar na uw scheiding .