Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Samenwonen of trouwen

Mocht u overlijden, dan is voor uw partner bij SPUN een partnerpensioen geregeld.

Samenwonen? Partner aanmelden!

Hebt u een (nieuwe) partner waar u mee samenwoont? Meld hem of haar aan bij SPUN, anders is er geen partnerpensioen geregeld. Van huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt SPUN automatisch bericht van de gemeente.

Wie is partner?

Partner is de man of vrouw waarmee u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie u samenwoont. Voor partners die samenwonen, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Partners zijn ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap aangegaan;
  2. Partners zijn geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn;
  3. Partners wonen tenminste 6 maanden samen en een hebben een samenlevingsovereenkomst;
  4. De begunstiging voor het partnerpensioen is vastgelegd bij een notaris;
  5. Het voortduren van het samenwonen moet desgewenst jaarlijks kunnen worden aangetoond.

Partnerpensioen

Een partnerpensioen geeft uw partner een inkomen in het geval u komt te overlijden. Hoe hoog dat pensioen is, is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw salaris. Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd. Meer over de hoogte van het partnerpensioen leest u bij Overlijden.

Woont u samen? Check of u in aanmerking komt voor het partnerpensioen.

Vragen over samenwonen en trouwen en uw pensioen? Neem contact op met SPUN op 020-526 7201.