Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Parttime werken

Uw pensioen is gekoppeld aan de hoogte van uw inkomen. Stijging of daling van uw salaris heeft dus direct effect op de hoogte van uw pensioenopbouw of kapitaalopbouw. Bijvoorbeeld bij verandering van functie of als u meer of minder gaat werken. Parttime werken heeft dus gevolgen voor uw pensioen.

Parttime werken

Als u parttime werkt, bouwt u maar gedeeltelijk pensioen op. Naar rato van het aantal uren dat u werkt. Als u bijvoorbeeld 50% werkt, bouwt u ook maar de helft op van het pensioen dat u zou opbouwen bij een fulltime dienstverband. Bij kapitaalopbouw werkt het net zo: als u bijvoorbeeld 50% werkt, wordt ook maar de helft van de premie gestort in uw pensioenkapitaal.

Gaat u van fulltime werken naar parttime werken, dan gaat uw opgebouwde pensioen natuurlijk niet gedeeltelijk verloren. De gedeeltelijke opbouw gaat in vanaf het moment van parttime werken.


Vragen over parttime werken en uw pensioen? Neem contact op met SPUN op 020-526 7201.

Gaat u parttime werken? Laat u informeren over de gevolgen voor uw pensioen.