Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Overlijden

Als u overlijdt, komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen en uw kinderen eventueel voor een wezenpensioen. Daarnaast kunnen uw nabestaanden in bepaalde gevallen ook een uitkering van de overheid krijgen.

Begunstigden

Wie in aanmerking komen voor een partnerpensioen van SPUN leest u bij Samenwonen of trouwen. Bij Kinderen krijgen leest u welke kinderen in aanmerking komen voor een wezenpensioen.

Uitkering start automatisch

Uw partner en/of kind(eren) hoeven na uw overlijden niets te doen. SPUN neemt zelf contact met ze op. Ook de eventuele uitkering van een bijzonder nabestaandenpensioen (uitkering aan een ex) wordt automatisch door SPUN geregeld. Woont u na pensionering in het buitenland, dan moet uw partner uw overlijden wel zelf melden bij SPUN.

Combi Pensioen – in dienst

Als u overlijdt en u bent nog in dienst van Unisys, dan ontvangt uw partner van SPUN, zolang hij/zij leeft:

 1. 70% van het ouderdomspensioen dat u op uw 65ste had kunnen bereiken in de middelloon regeling.
 2. 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de ´oude´ pensioenregeling (opgebouwd tot en met 31 december 2012)

  Indien van toepassing komt daar bij:
 3. 1,22% van uw premiegrondslag vermenigvuldigd met het aantal jaren tussen het moment dat u aan de beschikbare premieregeling ging deelnemen en uw 65ste verjaardag. De premiegrondslag is gelijk aan:
  • uw vaste jaarsalaris inclusief vakantiegeld, voor zover dat meer is dan €62.443 bruto per jaar (2017), plus
  • het gemiddelde van het variabele salaris (bonus) dat in de 3 jaren daarvoor aan u is betaald. NB: het pensioengevend jaarsalaris (vast en variabel) is binnen het Unisys Combi Pensioen niet hoger dan €103.317 (2017).

Het wezenpensioen is 20% van dit partnerpensioen. Overlijden beide ouders, dan verdubbelt het wezenpensioen.

SPUN keert het partner- en wezenpensioen uit. Het (eventuele) pensioenkapitaal vervalt aan SPUN. Dat gebeurt ook als er geen partner en wezen zijn.

Combi Pensioen – uit dienst

Gaat u uit dienst bij Unisys, dan stopt de opbouw van het partnerpensioen. Overlijdt u daarna, dan ontvangt uw partner:

 1. 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de middelloon regeling
 2. 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de ´oude´ pensioenregeling (opgebouwd tot en met 31 december 2012)

  Indien van toepassing komt daar bij:
 3. Een partnerpensioen dat uw partner inkoopt van uw pensioenkapitaal.

Wezen ontvangen 20% van het opgebouwde partnerpensioen. Overlijden beide ouders, dan verdubbelt dit wezenpensioen. Hebt u een pensioenkapitaal opgebouwd, dan kan daarvan een aanvulling op het wezenpensioen worden aangekocht.

Combi Pensioen – gepensioneerd

Wanneer u overlijdt op of ná uw pensioendatum, heeft uw partner recht op:

 1. Middelloon: 70% van het ouderdomspensioen dat u op dat moment zelf van SPUN kreeg.
 2. ´oude´ pensioenregeling (opgebouwd tot en met 31 december 2011):  70% van het ouderdomspensioen dat u op dat moment zelf van SPUN kreeg. 

  Indien van toepassing komt daar bij:
 3. een partnerpensioen dat u bij de verzekeringsmaatschappij hebt ingekocht van uw pensioenkapitaal. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u inkoopt, tenzij u samen met uw partner besloten hebt hiervan af te wijken.

Pensioenkapitaalplan – in dienst

Als u overlijdt terwijl u bij Unisys in dienst bent, is het pensioen voor uw partner 1,22% van uw premiegrondslag vermenigvuldigd met het aantal jaren tussen het moment dat u bij Unisys kwam werken en uw 65ste verjaardag. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zolang uw partner leeft.  

Het wezenpensioen is 20% van dit partnerpensioen. Overlijden beide ouders, dan verdubbelt het wezenpensioen.

SPUN keert het partner- en wezenpensioen uit. Het pensioenkapitaal vervalt aan SPUN. Dat gebeurt ook als er geen partner en wezen zijn.

Pensioenkapitaalplan – uit dienst

Gaat u uit dienst bij Unisys, dan eindigt de verzekering van het partnerpensioen. Overlijdt u daarna, dan koopt uw partner met het pensioenkapitaal dat bij SPUN is blijven staan, een partner- en wezenpensioen in bij een verzekeraar naar keuze. Is er geen partner en zijn er geen wezen? Dan vervalt het opgebouwde pensioenkapitaal aan SPUN.

Pensioenkapitaalplan - gepensioneerd

Als u overlijdt terwijl u al met pensioen bent, is er normaal gesproken een pensioen voor uw partner. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u inkoopt bij een verzekeraar naar keuze, tenzij u samen met uw partner besloten hebt hiervan af te wijken.

'Oude' pensioenregeling

Bent u uit dienst of met pensioen gegaan voor 1 januari 2013, zie dan de pensioengidsen voor de ‘oude’ Unisys pensioenregelingen bij downloads.

Partnerpensioen na scheiding

Hebt u eerder al een andere partner gehad? Dan kan een deel van het partnerpensioen naar uw ex gaan. Het partnerpensioen voor uw huidige partner wordt dan lager. Zie scheiden.

Van de overheid

Uw achterblijvende partner kan ook recht hebben op Anw (Algemene Nabestaanden Wet), de nabestaandenuitkering van de overheid. U kunt bij de SVB nakijken of dat ook voor uw partner geldt.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. De Anw-uitkering bedraagt in 2017 maximaal € 1.182 bruto per maand. De Anw-uitkering wordt gekort als het inkomen van de nabestaande een bedrag per maand overschrijdt. Voor kinderen tot 18 jaar ontvangt de achterblijvende partner een extra uitkering. Deze uitkering is niet inkomensafhankelijk. Kinderen tot 18 jaar van wie beide ouders zijn overleden, ontvangen een eigen uitkering.

Kijk voor meer informatie over de Anw op www.svb.nl.

Vragen over overlijden en uw pensioen? Neem contact op met SPUN op 020-526 7201.

Is er voldoende inkomen voor uw nabestaanden als u onverhoopt komt te overlijden? Laat u voorlichten.