Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
In dienst

Net bij Unisys in dienst gekomen, hebt u waarschijnlijk meer oog voor uw nieuwe salaris dan voor uw pensioen. Ten onrechte, want pensioen is een van de kostbaarste arbeidsvoorwaarden die u heeft.  Sta daarom even stil bij uw pensioen. Vooral bij wat u dan zelf moet doen.

Pensioenregeling

Het Pensioenkapitaalplan maakt deel uit van uw arbeidsvoorwaarden bij Unisys. U wordt automatisch deelnemer. Unisys meldt u aan bij SPUN, het pensioenfonds dat uw pensioenregeling uitvoert. SPUN stuurt u informatie over uw pensioen: brochures en een eerste pensioenoverzicht. In dat overzicht leest u hoe hoog uw ‘uitzichtpensioen’ is. Dat is het pensioen dat u bij SPUN kunt verwachten.

Uw ‘oude’ pensioen meenemen

Als u bij uw vroegere werkgever deelnam aan een pensioenregeling, dan kunt u dat pensioen meenemen naar SPUN. Dat heet waardeoverdracht. Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen in één hand is: de waarde van uw oude pensioen wordt in dat geval namelijk omgerekend naar een totaalbedrag dat u overhevelt naar het Pensioenkapitaalplan van SPUN.

Vraag waardeoverdracht na uw indiensttreding aan bij SPUN. Dit is geheel vrijblijvend. SPUN vraagt uw gegevens op bij uw oude pensioenfonds. U krijgt een offerte thuisgestuurd. Stemt u daarmee in, dan wikkelt SPUN de waardeoverdracht verder af.

Waardeoverdracht is niet voor iedereen even verstandig. Wij informeren u graag over de voor- en nadelen van waardeoverdracht.

Als u geen waardeoverdracht laat uitvoeren

Laat u uw opgebouwde pensioen achter bij het pensioenfonds van uw vorige werkgever, dan blijft het pensioenreglement van uw vorige werkgever daarop van toepassing. Op de pensioendatum zal dat pensioenfonds aan u pensioen gaan uitkeren.

Hebt u een partner?

Nieuw in dienst van Unisys en u hebt een partner? Meld uw partner dan aan bij SPUN. Alleen dan is er een partnerpensioen geregeld voor het geval u overlijdt. Of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen leest u bij Samenwonen of trouwen.

Wij nodigen u van harte uit voor een ‘pensioenkennismakingsgesprek’. Dit kan ook telefonisch via 020-526 7201.