Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Arbeidsongeschikt

Krijgt u een WIA-uitkering, dan kunt recht hebben op een aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen van SPUN.  Uw oorspronkelijke salaris moet dan liggen tussen € 53.706 en € 160.000 per jaar (bedragen 2017). U blijft pensioen opbouwen tot uw 65ste.

Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt, betaalt Unisys uw salaris door gedurende twee jaar: 100% in het eerste jaar, 70% in het tweede jaar.

Als u na twee jaar nog steeds ziek bent, beoordeelt het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) of u, ondanks uw medische beperkingen, kunt werken in uw eigen werk of in ander werk. Als het UWV vindt dat u kunt werken, wordt beoordeeld hoeveel u kunt verdienen met werk dat passend voor u is. 

U hebt in principe recht op een WIA-uitkering als u door uw medische beperkingen minder dan 65% van uw salaris kunt verdienen. U bent dan voor tenminste 35% arbeidsongeschikt. Zie voor meer informatie www.uwv.nl.

Let op: Bent u ziek geworden vóór 1 januari 2004? Dan is op u de WAO van toepassing. En niet de WIA.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Krijgt u een WIA-uitkering? Dan krijgt u van SPUN alleen een aanvulling op die uitkering als uw salaris hoger was dan € 53.706 per jaar (bedrag 2017). 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van het verschil tussen uw oorspronkelijke jaarsalaris (tot een maximum van € 160.000) en € 53.706. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt, dan krijgt u een uitkering naar rato.

U blijft pensioen opbouwen

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt u (gedeeltelijk) vrijgesteld van de eigen bijdrage voor de pensioenregeling. U blijft dan gewoon pensioen opbouwen alsof u nog werkt, maar hoeft geen of minder premie te betalen. U bouwt pensioen op tot uw 65ste, dan stopt uw arbeidsongeschikheidspensioen en gaat uw gewone pensioen in.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

De prijzen stijgen (bijna) elk jaar. Toeslagen (indexatie) kunnen ervoor zorgen dat uw pensioen straks evenveel waard is als nu. Lees meer.

Vragen over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen? Neem dan contact op met SPUN op 020-526 7201

Is er voldoende inkomen als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt? Laat u voorlichten.