Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Toeslagverlening (indexatie) is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. 

Een aan u uit te keren arbeidsongeschiktheidspensioen ligt in principe vast en wordt jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het arbeidsongeschiktheidspensioen met een toeslag te verhogen.