Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Wie betaalt uw pensioen?

Elke maand dat u aan het Pensioenkapitaalplan deelneemt wordt er een premie voor u betaald. De premie is een percentage van uw pensioengrondslag. Dit percentage stijgt naarmate u ouder wordt. De hoogte van uw premie is dus niet alleen afhankelijk van uw salaris, maar ook van uw leeftijd. 

Beschikbare premie per jaar in procenten van de premiegrondslag

Leeftijd op 1 januari

% premiegrondslag

Daarvan betaalt Unisys

Daarvan betaalt u zelf

21 - 24

5,1% 

  0,1%

5%

25 - 29

6,2%

  1,2%

5%

30 - 34

7,5%

  2,5%

5%

35 - 39

9,1%

  4,1%

5%

40 - 44

11,0%

  6,0%

5%

45 - 49

13,5%

8,5%

5%

50 - 54

16,6%

11,6%

5%

55 - 59

20,4%

15,4%

5%

60 - 64

25,5%

20,5%

5%

65 - 66

29,9%

24,9%

5%

De premiegrondslag wordt elk jaar op 1 januari bepaald en is gelijk aan:

  • uw vaste jaarsalaris, inclusief  vakantiegeld, plus
  • het gemiddelde variabele salaris (bonus) dat  in de 3 jaren daarvoor aan u is betaald, min 
  • de franchise. Dat is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. In 2017 is de franchise € 20.087.

Het pensioengevend jaarsalaris (vast en variabel) is binnen de pensioenregeling niet hoger dan € 103.317 (in 2017). 

Arbeidsongeschikt? U betaalt geen premie

Als u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) uitkering volgens de WIA, dan vervalt uw eigen bijdrage (gedeeltelijk).