Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Ouderdomspensioen

In het Unisys Pensioenkapitaalplan bouwt u pensioenkapitaal op. Daarmee koopt u op uw pensioendatum ouderdomspensioen in, als aanvulling op de AOW. Op hoeveel pensioen u straks kunt rekenen is vooral afhankelijk van het salaris dat u verdient, het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling en het rendement op uw beleggingen. Uw pensioen gaat in als u 65 jaar wordt.

Met pensioen gaan