Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Zorgplicht

Als u er voor kiest meer risico’s te nemen dan de standaard beleggingsmogelijkheid die SPUN aanbiedt, dan krijgt u te maken met de zogenoemde zorgplicht. SPUN moet dan voor u een beleggersprofiel (laten) vaststellen. Een beleggersprofiel (of klantprofiel) geeft aan welke beleggingsmethode het beste bij u past. Bij elk beleggersprofiel hoort een passende samenstelling van de beleggingen.

Als uw beleggersprofiel eenmaal is bepaald, kunt u vervolgens uw beleggingen daarop afstemmen. Uw beleggingen worden regelmatig getoetst aan uw beleggersprofiel. Eventuele afwijkingen worden aan u gemeld, zodat u uw beleggingen kunt aanpassen.

Als uw profiel verandert…

Mensen veranderen. Uw beleggersprofiel kan dus ook veranderen. Eens in de 5 jaar vult u daarom opnieuw de vragenlijst in om uw beleggersprofiel te controleren. Ook als u in tussentijd zelf denkt dat uw beleggersprofiel niet meer actueel is, kunt u de vragenlijst opnieuw invullen.