Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Renterisico

Op de pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering. U koopt die pensioenuitkering aan bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze.

De hoogte van uw pensioen is onder andere afhankelijk van de rentestand op het moment dat u pensioen aankoopt. Is de marktrente op dat moment laag, dan ontvangt u minder pensioen. U loopt dus een renterisico. Door ruim vóór de pensioendatum de samenstelling van uw beleggingen aan te passen, kan dit effect van renteschommelingen (deels) worden opgevangen. 

De rente kan op het moment dat u met pensioen gaat natuurlijk ook hoog staan. In dat geval kunt u juist een hogere pensioenuitkering aankopen.