Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Inleiding PensioenkapitaalplanBeleggen voor uw pensioen

Bent u in dienst gekomen op of na 1 september 2012, dan neemt u automatisch deel aan het Unisys Pensioenkapitaalplan. U belegt voor uw pensioen. Bij pensionering koopt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen in bij een verzekeraar naar keuze. De risico’s van de beleggingen liggen bij uzelf. De beleggingen zijn ondergebracht bij Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP). U heeft verschillende mogelijkheden. Belangrijkste keuze die u moet maken: gaat u zelf een beleggingsmix kiezen of laat u dat over aan NN?

Wat is er geregeld?

U bouwt bij Unisys een pensioenkapitaal op waar u later pensioen van gaat inkopen. Daarnaast is er partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd voor het geval u komt te overlijden. En als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op een aanvulling op uw WIA-uitkering.

Geen pensioenopbouw over salaris boven ca. €100.000

De overheid heeft sinds 2015 een maximum salaris ingesteld voor bruto pensioenopbouw via de werkgever. Die grens staat in 2017 op €103.317. In het Pensioenkapitaalplan bouwt u daarom geen kapitaal op over het salaris boven dat grensbedrag.

Pensioen heeft af en toe uw aandacht nodig

Veranderingen in uw privé- of werksituatie hebben vaak gevolgen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld trouwen of scheiden, ergens anders gaan werken of arbeidsongeschikt worden. In veel gevallen moet u dan ‘iets’ doen. Klik op de pictogrammen hieronder voor meer informatie.

Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen: zorg dat u weet wat er geregeld is!

Pensioenreglement Unisys Pensioenkapitaalplan