Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Een eventuele verhoging van het pensioen dat u heeft ingekocht is afhankelijk van de afspraken die u hierover met de verzekeraar maakte op het moment dat u met pensioen ging.

De uitkeringen van het partner, wezen en arbeidsongeschiktheidspensioen stijgen in principe niet mee met de lonen of de prijzen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur van SPUN beslissen de pensioenen met een zogenoemde toeslag te verhogen.

Een eventuele toeslagverlening is voorwaardelijk. Het is niet zeker of en in hoeverre (in de toekomst) een toeslag wordt verleend. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. Er is geen geld gereserveerd voor de (toekomstige) toeslagen.