Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Wie betaalt uw pensioen?

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde. Unisys neemt een groot deel van de kosten voor zijn rekening. U betaalt zelf een bijdrage van 5% van uw pensioengrondslag. Dat percentage geldt zowel voor de middelloonregeling als de beschikbare premieregeling.
Unisys houdt uw bijdrage in op uw bruto salaris. Hoe hoog uw bijdrage precies is, leest u op uw loonstrook.

Voorbehoud

Het pensioenfonds heeft met Unisys afspraken gemaakt over de financiering van de pensioenen. Unisys betaalt een maximale premie per jaar. Als in enig jaar blijkt dat die premie niet voldoende is om de pensioenopbouw in de middelloonregeling van alle deelnemers te betalen, wordt het opbouwpercentage verlaagd. Totdat de door Unisys betaalde premie wél voldoende is.

Arbeidsongeschikt? U betaalt geen premie

Als u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) uitkering volgens de WIA vervalt uw eigen bijdrage (gedeeltelijk).