Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioen voor uw nabestaanden

In de Unisys Combi Pensioenregeling is nabestaandenpensioen verzekerd. Dit is bestemd voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Zodat uw nabestaanden niet onverzorgd achterblijven. De voorzieningen van de overheid op dit gebied zijn namelijk heel beperkt.

Het pensioen uit het middelloon voor uw nabestaanden ligt vast. Ook uw pensioenkapitaal kunt u gebruiken voor de inkoop van partnerpensioen. De uitkering uit het pensioenkapitaal ligt van te voren niet vast.

Wat te doen bij overlijden