Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers. 

Inkomen bij:

Geregeld door de overheid

Geregeld door Unisys

Geregeld door uzelf

 

Ouderdom

AOW

Ouderdomspensioen

Sparen/beleggen

Overlijden

Anw

Partner- en wezenpensioen

Overlijdensrisico- en Anw-hiaat-verzekering

Arbeids-ongeschikt

WIA

Arbeidsongeschiktheids-pensioen

Arbeidsongeschikt­heids-verzekering

 

De eerste pijler zijn de uitkeringen van de overheid. In de eerste plaats gaat het om de AOW; de Algemene Ouderdomswet. U ontvangt AOW levenslang vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd was voor iedereen 65 jaar, maar wordt verhoogd. De komende jaren stijgt de AOW-leeftijd naar - voorlopig - 67 jaar.
Daarnaast voorziet de overheid in bepaalde omstandigheden in een nabestaandenuitkering (de Anw) en in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Meer informatie over de pensioenen in de eerste pijler vindt u bij de SVB.

De tweede pijler is het pensioen dat via uw werkgever geregeld is. Bij Unisys gaat het daarbij om ouderdomspensioen, pensioen voor uw nabestaanden en een arbeidsongeschiktheidspensioen

De derde pijler is een individuele aanvulling die u zelf kunt opbouwen, zie bijsparen.