Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Risico van middelloon 

 

Risico toeslagenbeleid

Kunt u met uw pensioen in toekomst nog evenveel kopen als nu? Door het verlenen van toeslagen (indexatie) kan het pensioenfonds ervoor zorgen dat uw pensioen straks evenveel waard is nu. Maar uw pensioen wordt niet altijd verhoogd met een toeslag. U loopt dus het risico dat uw pensioen zijn waarde niet behoudt.

Risico verlagen pensioen

SPUN kan besluiten de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenen te verlagen. Dit kan alleen wanneer de financiële situatie bij het pensioenfonds erg slecht is. Het verlagen van de pensioenen is namelijk een laatste redmiddel om de financiën van een pensioenfonds weer op orde te brengen.

Het verlagen van de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenen heeft grote gevolgen voor iedereen met een opgebouwd pensioen of een pensioenuitkering. Omdat een besluit tot verlaging ingrijpend is, kan SPUN dit niet zomaar doen. Het pensioenfonds moet dit in ieder geval vooraf bij iedereen melden.

Risico verlagen opbouwpercentage

SPUN heeft met Unisys afspraken gemaakt over de financiering van de pensioenen. Unisys betaalt een maximale premie per jaar. Als in enig jaar blijkt dat die premie niet voldoende is om de pensioenopbouw in de middelloonregeling van alle deelnemers te betalen, wordt het opbouwpercentage verlaagd. Totdat de door Unisys betaalde premie wél voldoende is.