Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioenoverzicht

Ieder kalenderjaar krijgt u uw pensioenoverzicht thuisgestuurd. Op dit pensioenoverzicht vindt u de actuele informatie over de hoogte van uw opgebouwde pensioen(kapitaal) en op welk pensioen uw partner en/of kind(eren) kunnen rekenen als u komt te overlijden. Daarnaast heeft u online toegang tot alle informatie over uw pensioenbeleggingen bij NN Investment Partners.

Op basis van deze informatie kunt u inschatten of u voldoende pensioen opbouwt. En eventueel maatregelen treffen mocht het niet genoeg zijn.