Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioen uit 'oude' regeling

Op 31 december 2012 is de oude Unisys Pensioenregeling afgesloten. Wat gebeurt er met het pensioen dat u tot die dag hebt opgebouwd?

Eindloon

Het pensioen dat u in de eindloonregeling hebt opgebouwd blijft staan bij SPUN als ‘slapersrecht’ (alsof u uit dienst bent gegaan). U bouwt uw pensioen verder op in de middelloonregeling.

Gaat u met pensioen, dan ontvangt u van SPUN een ouderdomspensioen uit de ‘oude’ pensioenregeling.
Komt u te overlijden, dan ontvangen uw nabestaanden van SPUN een partnerpensioen en wezenpensioen uit de ‘oude’ pensioenregeling.

Deze uitkeringen krijgt u dus naast de uitkeringen uit het Combi Pensioen.
Hoe hoog deze uitkeringen zijn, leest u op uw pensioenoverzicht.

Beleggingen

Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in de oude regeling, is overgeheveld van ABN AMRO naar NN Investment Partners (voorheen ING). Daar bouwt u verder aan uw kapitaal vanuit het Combi Pensioen.

Informatie

De pensioengidsen en reglementen van de oude pensioenregeling staan nog bij de downloads.