Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Inleiding Combi Pensioenregeling

Hoe zit uw pensioenregeling in elkaar?

Bent u in dienst gekomen voor 1 september 2012, dan neemt u deel aan de Unisys Combi Pensioenregeling:

  • Tot bruto € 62.443 per jaar (bedrag 2017): pensioen opbouwen (middelloon)
  • Salaris tussen deze grens en €103.317 (bedrag 2017): beleggen voor uw pensioen

Wat is er geregeld?

U bouwt bij Unisys een ouderdomspensioen op. Verdient u meer dan € 62.443 per jaar, dan bouwt u ook een pensioenkapitaal op. Bij pensionering krijgt u een pensioenuitkering van SPUN en daarnaast koopt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen in bij een verzekeraar naar keuze. Er is partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd voor het geval u komt te overlijden. En als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op een aanvulling op uw WIA-uitkering.

Let op: SPUN keert aan u ook nog een ouderdomspensioen uit vanuit de ‘oude’ pensioenregeling.

Geen pensioenopbouw over salaris boven ca. €100.000

De overheid heeft sinds 2015 een maximum salaris ingesteld voor bruto pensioenopbouw via de werkgever. Die grens staat in 2017 op € 103.317. In de Combi Pensioenregeling bouwt u daarom geen pensioen op over het salaris boven dat grensbedrag.

Pensioen heeft af en toe uw aandacht nodig

Als u de verantwoordelijkheid voor de beleggingen heeft overgenomen, dan liggen de risico’s van de beleggingen bij uzelf. Uw pensioenkapitaal is ondergebracht bij NN Investment Partners. U heeft verschillende mogelijkheden. Belangrijkste keuze die u moet maken: gaat u zelf een beleggingsmix kiezen of laat u dat over aan NN IP?

Ook veranderingen in uw privé- of werksituatie hebben vaak gevolgen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld trouwen of scheiden, ergens anders gaan werken of arbeidsongeschikt worden. In veel gevallen moet u dan ‘iets’ doen. Klik op de pictogrammen hieronder voor meer informatie.

Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen: zorg dat u weet wat er geregeld is!

 

Pensioenreglement Unisys Combi Pensioen