Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Toeslagverlening (indexatie) is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. Hieronder ziet u wat er geregeld is voor het Combi Pensioen.

Middelloon

Uw opgebouwde pensioen wordt in principe jaarlijks verhoogd met een toeslag. Het bestuur van SPUN beslist jaarlijks in hoeverre het opgebouwde pensioen kan worden verhoogd.

Gaat uw pensioen eenmaal in, dan stijgt uw uitkering in principe niet mee met de lonen of de prijzen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur beslissen de uitkering met een toeslag te verhogen. Hetzelfde geldt voor uw opgebouwde pensioen na uitdiensttreding.

'Oude' pensioenregeling

Uw opgebouwde pensioen uit de 'oude' Unisys Pensioenregeling ligt in principe vast en wordt jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen.

Gaat uw pensioen eenmaal in, dan wordt dit jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Uw ingegane uitkering ligt in principe vast.  Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen.

Pensioenkapitaal

U heeft misschien ook een pensioenkapitaal opgebouwd. Dit wordt niet verhoogd met een toeslag. De compensatie van de prijsstijgingen moet uit uw rendementen komen. Koopt u eenmaal pensioen in van het kapitaal, dan maakt u afspraken met uw verzekeraar over eventuele verhoging van de pensioenuitkering.