Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Uw pensioen meenemen

Heeft u weer een nieuwe baan waar u ook meedoet aan een pensioenregeling, dan kunt u het pensioen dat u bij SPUN heeft laten staan, meenemen naar uw nieuwe uitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Bij waardeoverdracht neemt u uw totale pensioen mee. Dus één bedrag waarin - indien van toepassing - de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het opgebouwde pensioenkapitaal zijn opgenomen.

Waardeoverdracht aanvragen

Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. U moet dat binnen een half jaar na indiensttreding doen.

Let op! Waardeoverdracht is alleen mogelijk als u weer deelnemer wordt aan een pensioenregeling. Uw opgebouwde pensioen kan dus niet zo maar aan u worden uitgekeerd!