Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioenoverzicht

 

Uw pensioenoverzichten zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de overkoepelende pensioenorganisaties. De pensioenoverzichten zijn voorzien van een uitgebreide toelichting. Uw pensioenoverzicht kunt u vergelijken met pensioenoverzichten van andere pensioenuitvoerder(s). Bijvoorbeeld die van een vorige werkgever of die van uw partner.

Combi Pensioenregeling

Bij uitdiensttreden ontvangt u een pensioenoverzicht van uw opgebouwde pensioen en pensioenkapitaal. Daarna ontvangt u tenminste  eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van SPUN. Op dit overzicht staat niet alleen wat u heeft opgebouwd. Ook ziet u een indicatie voor de hoogte van het pensioenkapitaal dat u kunt bereiken op de pensioendatum. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van de met het pensioenkapitaal aan te kopen pensioenuitkering.

Pensioenkapitaalplan

Bij uitdiensttreden ontvangt u een pensioenoverzicht van uw opgebouwde pensioenkapitaal. Daarna ontvangt u tenminste eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van SPUN. Op dit overzicht staat niet alleen het kapitaal dat uw heeft opgebouwd. Ook ziet u een indicatie voor de hoogte van het pensioenkapitaal dat u kunt bereiken op de pensioendatum. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van de met het pensioenkapitaal aan te kopen pensioenuitkering.

Daarnaast kunt u via de webportal van NN Investment Partners op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw pensioenkapitaal.