Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Inleiding Uit Dienst

Op het moment dat u uit dienst gaat bij Unisys, stopt de pensioenopbouw bij SPUN. Dat geldt zowel voor uw ouderdomspensioen en uw kapitaalopbouw als voor uw partnerpensioen. Ook stoppen op dat moment alle aanvullende verzekeringen, zoals het arbeidsongeschiktheidspensioen. Een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen loopt uiteraard gewoon door.

U kunt bij vertrek twee dingen doen met uw bij SPUN opgebouwde pensioen: meenemen naar uw volgende werkgever of laten staan.

Pensioen meegenomen

Hebt u uw SPUN-pensioen meegenomen naar de nieuwe pensioenuitvoerder, dan is deze website van SPUN niet meer van toepassing.

Pensioen laten staan

Als u ervoor hebt gekozen om het opgebouwde pensioen te laten staan, dan bent u voor SPUN een gewezen deelnemer, ook wel 'slaper' genoemd. U ontvangt dan vanaf de pensioendatum een pensioenuitkering van het pensioenfonds.

Uw pensioenbeleggingen blijven bij NN Investment Partners staan. Verdere stortingen op uw beleggingsrekening zijn niet meer mogelijk. U kunt wel uw beleggingen zelf blijven beheren tegen de daarvoor gebruikelijke kosten. Op uw 65ste koopt u uiteindelijk pensioen in.

U kunt uw pensioen op een later tijdstip overigens altijd alsnog meenemen, als u een nieuwe baan krijgt.