Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Toeslagverlening (indexatie) is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. Hieronder ziet u per pensioenregeling wat er geregeld is voor het pensioen dat u bij SPUN heeft laten staan.

Uit dienst gegaan vóór 1 januari 2013

U heeft pensioen opgebouwd in de oude eindloonregeling voor het vaste inkomen. Dit opgebouwde pensioen ligt in principe vast en wordt jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen. 

Gaat uw pensioen eenmaal in, dan wordt deze jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Uw ingegane uitkering ligt in principe vast.  Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen.

Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd in de oude beschikbare premieregeling voor het variabele inkomen? Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt niet verhoogd door SPUN. De compensatie voor prijsstijgingen moet uit uw behaalde rendementen komen. Koopt u eenmaal een pensioen in van het kapitaal, dan maakt u over de toeslagen afspraken met de verzekeraar.

Uit dienst vanuit de Combi Pensioenregeling

U heeft pensioen opgebouwd in de oude eindloonregeling voor het vaste inkomen en in de middelloonregeling. Het totaal opgebouwde pensioen ligt in principe vast en wordt jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het totaal opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen.

Gaat uw pensioen eenmaal in, dan wordt deze jaarlijks niet aangepast aan de gestegen prijzen of lonen. Uw ingegane uitkering ligt in principe vast.  Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur besluiten het opgebouwde pensioen met een toeslag te verhogen.

Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd in de oude beschikbare premieregeling voor het variabele inkomen en/of excedentregeling van het combi pensioen? Het totaal opgebouwde pensioenkapitaal wordt niet verhoogd door SPUN. De compensatie voor prijsstijgingen moet uit uw behaalde rendementen komen. Koopt u eenmaal een pensioen in van het kapitaal, dan maakt u over de toeslagen afspraken met de verzekeraar.

Uit dienst vanuit Pensioenkapitaalplan

U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt niet verhoogd door SPUN. De compensatie voor prijsstijgingen moet uit uw behaalde rendementen komen. Koopt u eenmaal een pensioen in van het kapitaal, dan maakt u over de toeslagen afspraken met de verzekeringsmaatschappij.