Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Jaaropgave

 

Uitkeringen SPUN

Bij aanvang van ieder kalenderjaar ontvangt u van SPUN een overzicht met daarop uw bruto pensioenuitkering per maand, de inhoudingen voor de loonheffing en uw netto uitkering. Gedurende een kalenderjaar ontvangt u alleen nog zo’n maandoverzicht wanneer uw netto pensioenuitkering wijzigt. Na afloop van ieder kalenderjaar ontvangt u een jaaropgave waarop staan vermeld het totaal van de bruto pensioenuitkeringen die u gedurende het jaar heeft ontvangen, de inhoudingen voor de loonheffing en uw netto uitkering. Deze jaaropgave heeft u mogelijk nodig bij het invullen van uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave goed, die wordt slechts eenmaal verstrekt.  

Uitkeringen kapitaalopbouw

Welke overzichten u ontvangt over de pensioenuitkering die u heeft ingekocht van uw pensioenkapitaal, hangt af van uw verzekeraar.