Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen als nu? Dat hangt af van de toeslagverlening (indexatie): de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde.

Toeslagen uitkeringen SPUN

Is een uitkering eenmaal ingegaan, dan ligt de hoogte in principe vast. De uitkering stijgt dus niet mee met de lonen of de prijzen. Maar als het pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft, kan het bestuur beslissen het pensioen met een toeslag te verhogen.

Een eventuele toeslagverlening is voorwaardelijk. Het is niet zeker of en in hoeverre (in de toekomst) een toeslag wordt verleend. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. Er is geen geld gereserveerd voor de (toekomstige) toeslagen.

Toeslagen uitkeringen uit Pensioenkapitaal

Heeft u pensioen ingekocht bij een verzekeraar, dan wordt dat pensioen alleen verhoogd met een toeslag als u dat met uw verzekeraar heeft afgesproken. SPUN verleent geen toeslag over deze pensioenen.