Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Loonheffingskorting

Over uw inkomen moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen betalen. Ook op uw bruto pensioenuitkering wordt een loonheffing ingehouden. Op uw SPUN-uitkering houdt SPUN de loonheffing in en draagt die af aan de Belastingdienst. Voor het pensioen dat u inkoopt van uw kapitaalopbouw regelt de verzekeraar dat.

Over een bepaald gedeelte van uw inkomen hoeft u geen loonbelasting te betalen. Dit is de loonheffingskorting. Voor elk inkomen dat u ontvangt, krijgt u van de uitkerende instantie een formulier 'loonbelastingverklaring'. Hierop kunt u aangeven of de loonheffingskorting moet worden toegepast. Het is verstandig om de instantie die de hoogste uitkering verzorgt de loonheffingskorting te laten toepassen. Laat u meerdere instanties de loonheffingskorting toepassen, dan loopt u het risico dat u meer korting laat verrekenen dan waarop u recht hebt. Dit leidt tot een naheffing van de Belastingdienst.

Indien uw inkomen uit meerdere uitkeringen bestaat - en dat is het geval als u naast uw pensioen ook AOW ontvangt - is het verstandig er rekening mee te houden dat de totaal ingehouden loonbelasting mogelijk lager is dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat komt doordat de som van de uitkeringen, die uw totale inkomen vormt, tegen een hoger belastingtarief wordt belast dan de individuele uitkeringen.

Het is ook mogelijk het pensioenfonds te vragen maandelijks extra loonbelasting in te houden zodat u achteraf geen onaangename naheffing krijgt. U moet dit schriftelijk aanvragen. Het pensioenfonds houdt dan maandelijks een extra bedrag loonbelasting in. Als de extra inhouding van loonbelasting achteraf gezien te veel was, krijgt u dat van de Belastingdienst weer terug.

Let op! Woont u in het buitenland? Dan zal een ander belastingregime gelden.