Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
De uitbetaling van uw pensioen


Pensioen aanvragen

Een paar maanden voordat u met pensioen gaat neemt SPUN contact met u op om uw pensionering te regelen. 

Uw uitkering van SPUN

Aan het einde van iedere maand ontvangt u uw pensioenuitkering. Deze uitkering is netto; SPUN zorgt voor de inhoudingen van belastingen en heffingen. Aan het begin van een kalenderjaar en vervolgens gedurende het jaar, wanneer er een wijziging optreedt in uw situatie, ontvangt u rond de 25e van de maand een ‘loonstrook’. Na afloop van een kalenderjaar sturen wij u een jaaropgave toe.

Uw pensioen uit kapitaalopbouw

Het pensioen dat u heeft gekocht van het opgebouwde pensioenkapitaal krijgt u direct van de verzekeraar die u heeft uitgekozen. U maakt met die verzekeraar afspraken over de hoogte, de duur en de momenten van uitbetaling van uw pensioenuitkering.