Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Pensioenbureau

Het pensioenbureau is de uitvoerende organisatie van het pensioenfonds. Het pensioenbureau voert het beleid uit zoals dat door het college van vereffenaars van SPUN i.l. is vastgesteld.

Het pensioenbureau draagt zorg het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast valt ook het verstrekken van informatie over het reilen en zeilen van het pensioenfonds onder de taken van het bureau. Verder fungeert het bureau als een intermediair tussen bestuur en accountant en voor zover vanaf 1 januari 2018 nog van toepassing tussen het bestuur en de actuaris en toezichthouder. Het bureau onderhoudt verder de contacten met de (voormalige) pensioenuitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea en de voormalige vermogensbeheerders MN en NN IP (voor de DC regeling).

Vragen over uw pensioen kunt u stellen aan De Nationale APF en BeFrank PPI (DC regeling).

Wilt u toch contact met SPUN i.l.? Dat kan via geert.bierlaagh@nl.unisys.com of op 023 – 207 1421. Of kom langs op het Unisys Hoofdkantoor.