Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Intern toezicht

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om het intern toezicht in te vullen door middel van de instelling van een visitatiecommissie. Het intern toezicht heeft betrekking op het beoordelen van het functioneren van het bestuur, dat wil zeggen het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en –processen en de ‘checks and balances’, het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op langere termijn.

Het bestuur heeft een visitatiecommissie ingesteld bestaande uit drie externe deskundigen.