Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
DOSSIER OVERGANG APF

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland in liquidatie (SPUN i.l.) voerde tot 1 januari 2018 de pensioenregelingen uit van Unisys Nederland. Per die datum zijn de pensioenaanspraken en –rechten overgedragen aan De Nationale APF respectievelijk BeFrank PPI.

In dit dossier zetten we alle informatie bij elkaar die we publiceren over de overdracht van de pensioenen aan De Nationale APF en BeFrank PPI.

Publicaties                  

Verantwoordingsdocument Collectieve Waardeoverdracht

Laatste nieuwsbrief januari 2018

Artikelen overgang APF oktober 2017

Artikelen overgang APF september 2017

Nieuwsbrief Juni 2017 - Aankondiging sluiting SPUN

Artikelen toekomst SPUN uit 2017

Presentatie deelnemersbijeenkomst 12-12-2016

Artikelen toekomst SPUN uit 2015 en 2016