Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
DOSSIER LIQUIDATIE

Sinds de overdracht van de pensioenen per 1 januari 2018 kent SPUN i.l. geen bestuur meer. De afwikkeling van de stichting pensioenfonds is overgedragen aan het college van vereffenaars. De vereffenaars dragen zorg voor de financiële afwikkeling van de stichting en de verdeling van een eventueel overschot bij liquidatie. Vanwege een lopende juridische procedure kunnen de vereffenaars de liquidatie niet op korte termijn afronden.

DOCUMENTEN LIQUIDATIE

Door het college van vereffenaars is een Rekening & Verantwoording en een Plan van verdeling opgesteld. Beide documenten hebben tot 2 mei 2018 ter inzage gelegen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van SPUN.

Tot 2 mei 2018 konden belanghebbenden bezwaar maken tegen de Rekening & Verantwoording. Namens één belanghebbende is er verzet aangetekend. Op grond van een beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 12 juli 2018 hebben de vereffenaars de Rekening & Verantwoording gewijzigd. Tegen de gewijzigde Rekening & Verantwoording kon tot 26 september 2018 bij de Rechtbank Amsterdam verzet worden aangetekend. Het gewijzigde document met Rekening & Verantwoording en Plan van verdeling vindt u hier.

Uit deze verklaring van de rechtbank Amsterdam blijkt dat er binnen de wettelijke termijn niemand in verzet is gekomen tegen die rekening & verantwoording. Daarmee hebben de vereffenaars een volgende stap gezet in de ontbinding van de stichting pensioenfonds.

NOTULEN VERGADERINGEN COLLEGE VAN VEREFFENAARS

Het college van vereffenaars komt eens per maand bij elkaar om de voortgang van het liquidatieproces te waarborgen. U kunt hier de samenvatting van de notulen van de vergaderingen per maand naslaan.

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Augustus 2018

Juli 2018

Juni 2018

Mei 2018

April 2018

Maart 2018

Februari 2018

Januari 2018