Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Dekkingsgraad SPUN

De dekkingsgraad laat zien hoe het in financieel opzicht met een pensioenfonds gaat. Hoe hoger, hoe beter.

Is de dekkingsgraad lager dan ca. 111%, dan heeft SPUN een reservetekort.
Is de dekkingsgraad lager dan ca. 104%, dan heeft SPUN een dekkingstekort  

Dekkingsgraad december 2017

Eind december was onze wettelijke dekkingsgraad 109,5%. Dit is de dekkingsgraad die de toezichthouder hanteert om de financiële gezondheid van SPUN te beoordelen. Het is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 voorafgaande maanden. Deze gaat daarom minder op-en-neer dan de actuele. In december is de wettelijke dekkingsgraad 0,3%-punt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van SPUN is de 'echte’ financiële positie van het pensioenfonds (eind december 109,8%). Bij de actuele dekkingsgraad wordt de waarde van de verplichtingen berekend op basis van de actuele marktrente. De actuele dekkingsgraad schommelt daarom sterker dan de wettelijke. In december daalde de actuele dekkingsgraad met 0,2%-punt.

Rapportage dekkingsgraad december

Meer informatie

De uitleg bij de dekkingsgraad van eerdere maanden kunt u nog inzien bij ons financiële nieuws.

Kwartaalrapportages over ons vermogensbeheer staan ieder kwartaal bij ons financiële nieuws. 

Lees meer over het vermogensbeheer van SPUN.

De historie van de dekkingsgraad kunt u hier nog bekijken.