Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Over SPUN

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland in liquidatie (SPUN i.l.) voerde tot 1 januari 2018 de pensioenregelingen uit van Unisys Nederland. Per die datum zijn de pensioenaanspraken en –rechten overgedragen aan De Nationale APF respectievelijk BeFrank PPI.

Vanaf 1 januari 2018 is SPUN in liquidatie. Er is een college van vereffenaars aangesteld die zorg draagt voor de afwikkeling van de stichting pensioenfonds.

Vanaf genoemde datum hebben de voormalige SPUN-deelnemers en -pensioengerechtigden geen rechten meer tegenover SPUN i.l. De contact gegevens van de nieuwe uitvoerders zijn vermeld onder de knop contact.

Pensioen is belangrijk. Het gaat immers om het toekomstige inkomen van iedere (gewezen) werknemer van Unisys in Nederland. Daarom zijn pensioenfondsen, zoals SPUN, aan een groot aantal regels gebonden. Die worden wettelijk bepaald. Pensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Die ziet erop toe dat de pensioenregeling naar behoren (volgens het reglement) wordt nageleefd en dat er met het beschikbare vermogen op zorgvuldige wijze wordt omgegaan.

DNB heeft ook toegezien op de overdracht van de pensioenen van SPUN naar De Nationale APF en BeFrank. DNB heeft een zogenoemde verklaring van geen bezwaar afgegeven.