Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
SPUN in liquidatie: documenten ter inzage

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (SPUN) in liquidatie heeft in december 2017 besloten tot ontbinding van de stichting pensioenfonds. Het toenmalige bestuur heeft uit haar midden drie bestuursleden aangewezen als het college van vereffenaars van SPUN in liquidatie. De vereffenaars dragen zorg voor de financiële afwikkeling van de stichting en de verdeling van een eventueel overschot bij liquidatie. 

Door het college van vereffenaars is een Rekening & Verantwoording en een Plan van verdeling opgesteld. Beide documenten liggen tot 2 mei 2018 ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van SPUN. Dat is wettelijk verplicht.

Het college van vereffenaars heeft besloten dat de financiële afwikkeling voor alle voormalige deelnemers van het pensioenfonds transparant moet zijn. Vandaar dat de Rekening & Verantwoording en het Plan van verdeling ook worden gepubliceerd op de SPUN website. U vindt beide documenten samen in dit document.

Indien u (een van) deze documenten toch ten kantore van SPUN wilt inzien, kunt u contact opnemen met de heer Geert Bierlaagh, directeur van het pensioenfonds, bij voorkeur via geert.bierlaagh@nl.unisys.com.

Namens het college van vereffenaars,

Wim Brandse
Voorzitter

 

« Terug naar het nieuws overzicht