Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
SPUN kiest voor De Nationale APF

De kogel is door de kerk! Op 13 september is het SPUN-bestuur akkoord gegaan met een collectieve waardeoverdracht naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds. Daarmee komt een einde aan het bestaan van SPUN als zelfstandig ondernemingspensioenfonds.

Vanaf 1 januari 2018 zal De Nationale APF de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer verzorgen van de ca. 2.700 deelnemers van SPUN. De uitvoering van de regelingen wordt ondergebracht in een eigen kring binnen De Nationale. De overgang van SPUN naar De Nationale APF vindt plaats onder het voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank.

Wim Brandse, voorzitter Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland: “Na een gedegen onderzoek in de afgelopen twee jaar en vele goede gesprekken, hebben wij ervoor gekozen om aan te sluiten bij De Nationale APF. Uit het selectieproces bleek dat de propositie van De Nationale het beste aansluit bij de belangen van onze deelnemers. Met alle vertrouwen dragen wij de pensioenen van SPUN over naar De Nationale APF.”

Meer over de overstap in de SPUN Nieuwsbrief van September

Naar het persbericht van De Nationale

« Terug naar het nieuws overzicht