Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Verkiezingen verantwoordingsorgaan

Met ingang van 1 juli 2014 wijzigt de opdracht en de samenstelling van het SPUN verantwoordingsorgaan. Het nieuwe verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden; 4 leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden, 2 leden vertegenwoordigen de werknemers en 1 lid vertegenwoordigt de werkgevers.

De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden verkozen door rechtstreekse verkiezingen onder alle pensioengerechtigden van SPUN. Lees meer >>

« Terug naar het nieuws overzicht