Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
PERSVERKLARING


Amsterdam / Schiphol-Rijk, 19 mei 2011

Vandaag dient voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam een door de deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland tegen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland aangespannen procedure. De procedure heeft betrekking op een verschil van inzicht over het indexatiebesluit 2011 van het pensioenfondsbestuur.

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland voert de pensioenregeling uit van de (voormalige) werknemers van Unisys Nederland. Jaarlijks neemt het pensioenfondsbestuur een besluit over de indexatie van de pensioenen. Indexatie of toeslagverlening houdt in het verhogen van de ingegane pensioenen van de pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers. De pensioenen lopen dan in de pas met de inflatie.

Op grond van het pensioenreglement is het bestuur bevoegd om toeslagen te verlenen. De indexatie is voorwaardelijk en hangt af van:
a) acht het bestuur de indexatie wenselijk;
b) beschikt het fonds over voldoende middelen.
Het pensioenfonds had eind 2010 onvoldoende eigen vermogen, er was sprake van een ‘dekkingstekort’. Het bestuur heeft daarom besloten in 2011 niet tot indexatie over te gaan. Het pensioenfonds heeft geleden onder de financiële crisis, daarom wil het bestuur prioriteit geven aan het herstel. Dat is in het belang van alle betrokkenen.
De deelnemersraad vindt daarentegen dat het bestuur wel tot indexatie over had moeten gaan. De rekening had het fonds bij de werkgever neer kunnen leggen.

Vandaag hoort de Ondernemingskamer de pleidooien van beide partijen aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland, de heer Mr. Drs. Geert Bierlaagh, op 020 – 526 77 28 of 06 - 41 08 17 69, dan wel via geert.bierlaagh@nl.unisys.com 

PDF versie van dit bericht >>

« Terug naar het nieuws overzicht