Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
PERSVERKLARING

Amsterdam / Schiphol-Rijk, 6 april 2011

Vandaag dient voor de Kantonrechter in Amsterdam een door Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland aangespannen procedure tegen Unisys Nederland. De procedure heeft betrekking op een verschil van inzicht in het nakomen van de financieringsovereenkomst.

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland voert de pensioenregeling uit van de (voormalige) werknemers van Unisys Nederland. Tussen werkgever en pensioenfonds zijn daartoe afspraken gemaakt over de financiering van de pensioenen. Daarbij is uitgegaan van een zogenaamde ‘open financieringsmethode’. Dit wil zeggen dat de bijdrage van de werkgever afhankelijk is van de vermogenspositie van het fonds. Afhankelijk van die vermogenspositie kan dit leiden tot premierestitutie aan de werkgever tot bijstortverplichting voor de werkgever.
Partijen hebben een geschil over de interpretatie en effectuering van de bijstortverplichting. Vandaag hoort de rechter de pleidooien van beide partijen aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland, de heer Mr. Drs. Geert Bierlaagh, op 020- 526 77 28 of 06 – 41 08 17 69, dan wel via geert.bierlaagh@nl.unisys.com.

« Terug naar het nieuws overzicht