Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Verslag deelnemersbijeenkomst 1 november 

Op 1 november 2010 vond de jaarlijkse bijeenkomst met de deelnemers en pensioengerechtigden plaats. Hier treft u aan de slides van de presentatie van de voorzitter van het bestuur en de directeur van het pensioenfondsde visitatiecommissiehet verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad. Tevens gaat hierbij een overzicht van de tijdens de vergadering gestelde vragen en antwoorden daarop van het bestuur.

« Terug naar het nieuws overzicht